Зоопарк

развъдна дейност

Развъдна дейност

Съвременните тенденции за развитие на зоопарковете обособяват четири основни направления на принос в опазването на застрашената природа и биологичното разнообразие. Наред с развлекателната им функция предоставяща отдих на посетителите сред животни от дивата природа, зоопарковете се превръщат в центрове за отглеждане и развъждане на застрашени животински видове посредством кооперативни международни програми и създават база за природозащитно образование. Следвайки предназначението си на голям атракционен център за отдих и забавление и имайки предвид съвременните функции на световните зоопаркове, Зоопарк Бургас участва активно в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени видове.