Зоопарк

примати

Котешки лемур

примати

Котешкият лемур, още пръстеноопашат лемур, ката, е вид примат от групата на полумаймуните и единствен представител на своя род лемур. Притежава дълга опашка, с редуващи се черни и бели пръстени. Подобно на всички останали лемури е ендемичен вид за остров Мадагаскар. Той е вписан като почти застрашен вид в червения списък на световнозастрашените видове поради заплахите от унищожаване на местообитанията му.

Маймуна мона

примати

Маймуните от вида “Мона“ се отличават със специфичната си пъстра окраска. „Мона“ са и едни от приматите с най-напреднала форма на комуникация.

Зелена морска котка

примати

Среща се в Африка на юг от Сахара. Зелената морска котка живее и в откритата савана и в периферията на горите. Можем да я видим обикновено край вода, нощем спи в клоните на дървета и храсти, разположени до водата.

Кафяв качулат капуцин

примати

Маймуните от тази порода са изключително социални и игриви. Те са признати за едни от най-умните примати.

Златоглав лъвски тамарин

примати

Златоглавият лъвски тамарин впечатлява с грива близка до тази на лъва, оттам идва и названието на маймуната. Те са отличават с дружелюбен и закачлив нрав. Видът обитава Южна Америка и е застрашен от световно изчезване. У нас могат да се видят единствено в зоопарк Бургас. 

Памукоглав тамарин

примати

Памукоглавият тамарин е вид дребна южноамериканска маймуна, която се среща единствено в Колумбия. Тези маймуни са един от 25-те вида примати, класифицирани като критично застрашени. В дъждовните гори на Колумбия са останали само около 6000 екземпляра от памукоглавия тамарин. Техният хабитат изчезва заради дърводобива. Те са сред най-редките видове маймуни в света и у нас могат да се видят единствено в зоопарк Бургас. 

Мармозетка

Мармозетките са най-малките маймуни в света. Срещат се в североизточните части на Бразилия, като предпочитат гористи местности. Достигат височина 188 мм. и маса 250 гр., като женските са малко по-дребни. За разлика от повечето примати, мармозетките имат заострени и закривени нокти, които им помагат при катеренето по дърветата, както и за получаването на основната им храна от януари до април – дървесни сокове и смоли. Хранят се също с плодове, насекоми и други дребни животни.