Зоопарк

Осиновителна дейност

Осиновителна дейност

Програмата за осиновяване на животни в зоопарк Бургас е създадена по примера на други зоопаркове в Европа и по света, с цел повишаване на благосъстоянието на животните, обогатяване на средата и осигуряване на условия за отглеждане максимално близки до естествената им среда.

Осиновителна дейност

Какви са вашите ползи от осиновяването?

Осиновителят получава безплатен вход за зоопарка през периода на осиновяване. Също така има възможността да наблюдава отблизо развитието и състоянието на осиновеното животно/и. Предоставяме безплатно места за поставяне на рекламни винили с размери 2/6 м. , които могат да бъдат поставени на лицето на зоопарка, в паркинг зоната, контактната зона, както и във вътрешността на зоопарка. Изработва се табелка с името на фирмата (дизайн по желание) и се поставя пред заграждението/помещението на осиновеното животно/и. Ако фирмата има изработени рекламни флаери се поставят на входа и веки посетител получава при влизане. Осиновителят получава и сертификат за осиновяване.

Големи фирми, които избраха да станат наши партньори решиха да поемат и зелена инициатива. По желание инициативата може да бъде съобразена според идеите на вашата фирма.
Примерни инициативи: засаждане на дървесна и храстовидна растителност (поставя се табелка на фирмата) , изграждане на къщичка за осиновеното животно, облагородяване на хабитата, поставяне на пейка; шатра; люлка и др. (с рекламна табелки). Всяка една инициатива е с допълнителна рекламна информация. Също така по желание може да бъде отразена в медийното пространство.
По желание може да изберете име на осиновеното животно. Минималният срок за осиновяване е 6 месеца.