Зоопарк

дарителска дейност, зоопарк бургас

дарителска дейност

дарителска дейност

Дарителска сметка

ЕИК: 204668038
Eurobank Bulgaria AD
BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG13 BPBI 7937 1027 2590 03
валута: BGN

Програмата за осиновяване на животни в зоопарк Бургас е създадена по примера на други зоопаркове в Европа и по света, с цел повишаване на благосъстоянието на животните, обогатяване на средата и осигуряване на условия за отглеждане максимално близки до естествената им среда.

Защо да стана дарител/осиновител на животно от зоопарка?

дарителска дейност

На първо място, защото по този начин ни помагаш в грижите за него, които освен изключителна отдаденост и професионализъм, изискват и много средства. Дарителите/осиновителите могат да получават информация за покровителстваните от тях животни, да ги посещават и да наблюдават отблизо развитието и състоянието им. При подписването на договора, осиновителите получават и преференции от страна на зоопарка за срока на осиновяване.

За какво се използват средствата от нашата дарителска програма?

дарителска дейност

Средствата получени чрез нашата дарителска програма се използват предимно за осигуряване на нужния здравословен и разнообразен порцион и за повишаване на благосъстоянието на животните.

Кой може да стане дарител/ осиновител?

Дарители/осиновители на зоопарк Бургас могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Дарителите е необходимо да бъдат пълнолетни и неосъждани лица.

Има ли разликата между дарител и осиновител на животно?

Да, има разлика! Осиновители на животни са всички физически и юридически лица, които се ангажират по-дългосрочен период с подпомагане отглеждането на съответното животно/животни в зоопарк Бургас. Минималнят срок за осиновяване е 6 месеца. По желание от страна на осиновителя и за негова собствена сметка, той може да поръча/изработи табела с името си и/или свой отличителен знак и името на осиновеното от него животно, като зоопарка може да предостави образец, размери и да съдейства за изработването. По желание може да изберете име на осиновеното животно.

Осиновителят получава сертификат за осиновяване и сувенир на осиновеното животно.

сертификат

За повече подробности може да се свържете с нас на тел: 0887 23 44 66