Нашите бижута – чифт короновани жерави!

Коронованият жерав е немигрираща птица от семейство Жеравови, като може да бъде сив и черен коронован жерав. Видът е световно застрашен, със статут Уязвим. На височина достига до 1 м., тегло около 3,5…

Continue Reading Нашите бижута – чифт короновани жерави!