Четири забулени и една ушата сова са новите обитатели в „Зоопарк Бургас“, пристигнали от „Спасителен център за диви животни/ Wildlife rescue centre“. Те не могат да бъдат върнати в дивата природа. Надяваме се да им създадем добри условия за живот в нашия зоопарк !

Continue Reading Четири забулени и една ушата сова са новите обитатели в „Зоопарк Бургас“, пристигнали от „Спасителен център за диви животни/ Wildlife rescue centre“. Те не могат да бъдат върнати в дивата природа. Надяваме се да им създадем добри условия за живот в нашия зоопарк !

Нашите бижута – чифт короновани жерави!

Коронованият жерав е немигрираща птица от семейство Жеравови, като може да бъде сив и черен коронован жерав. Видът е световно застрашен, със статут Уязвим. На височина достига до 1 м., тегло около 3,5…

Continue Reading Нашите бижута – чифт короновани жерави!