Нашите бижута – чифт короновани жерави!

Нашите бижута – чифт короновани жерави!

Коронованият жерав е немигрираща птица от семейство Жеравови, като може да бъде сив и черен коронован жерав. Видът е световно застрашен, със статут Уязвим.

На височина достига до 1 м., тегло около 3,5 кг., оперението на тялото е бледосиво с бели крила и златисти, рижи и кафяви пера. На главата си има златиста коронка от удължени твърди пера.

Короновани жерави

Публикувахте от Krastio Dabov в Петък, 1 юни 2018 г.