Програмата за осиновяване на животни в
„Зоопарк Бургас“ е създадена благодарение на екипа на зоологическата
градина.

Как да осиновя животно?

Не се налага да полагате грижи за дадени животни от
колекцията на зоопарка в дома си, а чрез месечна финансова издръжка ще
допринесете за подобряване на условията им на живот. Осиновител може да
бъде всяко физическо или юридическо лице като при желание от страна на
осиновителя е възможно поставянето на табелка с данните на осиновителя
пред помещението на осиновеното животно.

Каква е Вашата полза?

Удовлетворение и фактът, че по този
начин ще помогнете на избрания от вас вид и опазването на природата.
Вашият пример може да бъде последван от други хора и малката помощ да
стане голяма. За благодарност от наша страна ще получите специално създадена за случая грамота.

За повече информация, моля позвънете на телефон + 359 887 23 44 66