Котешкият лемур, още пръстеноопашат лемур(Lemur catta), е вид примат от групата на полумаймуните и единствен представител на своя род лемур. Притежава дълга опашка, с редуващи се черни и бели пръстени. Подобно на всички останали лемури е ендемичен вид за остров Мадагаскар.

Пръстеноопашатия лемур е всеядно животно, активно основно през деня. Котешкият лемур може да бъде забелязан по дърветата, но една трета от времето си прекарва на земята. Лемурите са социални животни, формиращи групи от около 30 индивида. Пръстеноопашатите лемури се наслаждават на слънцето, като показват коремните си области към слънчевите лъчи. Лемурът е вписан като почти застрашен вид в червения списък на световнозастрашените видове поради заплахите от унищожаване на местообитанията му.